top of page

historie

V roce 1988 byla v nizozemském Haagu založena českým tanečníkem, choreografem a dlouholetým ředitelem Nederlands Dans Theater, Jiřím Kyliánem nadace Kylián Foundation. Jejím cílem bylo od počátku podpořit a propojovat umělce ze zemí s rozdílnými politickými, sociálními, náboženským či kulturními strukturami a obecně podporovat především inovativní přístup k tvorbě.

V květnu 1991 byla v Divadelním ústavu v Praze za osobní účasti Jiřího Kyliána otevřena Kyliánova nadace v Praze. Charakter nově založené nadace se lišil od jiných nadací, které v té době v Československu působily. Její základ netkvěl v přímé finanční podpoře jednotlivců či projektů, ale v praktické a morální pomoci z nizozemské strany zastoupené Kylián Foundation a Tanečním institutem v Amsterdamu. V rámci těchto aktivit probíhaly kupříkladu stáže a výměnné pobyty tanečních pedagogů, choreografů a interpretů.

V roce 1998 vstoupila spolupráce Divadelního ústavu a Kyliánovy nadace v Praze do nové fáze. České taneční prostředí se za uběhlé roky značně proměnilo. Už nebylo třeba obstarávat spojení našich umělců se zahraničím. Nadace se tedy soustředila na osvětovou a edukativní činnost a na poradenství. Změnil se i název, a to na Kyliánova videotéka. Jejím základem se stala rozsáhlá sbírka videozáznamů s taneční tématikou ze zahraničí i z Česka. Videotéka úspěšně fungovala ve spolupráci s Divadelním ústavem (později Institutem umění – Divadelním ústavem) dalších 15 let.

V říjnu 2012 se Kyliánova videotéka přestěhovala do prostor knihovny Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze. Tímto propojením sbírky knihovny HAMU s fondy Kyliánovy videotéky vzniklo centrum pro podporu a výzkum tance, které neslo název Kyliánovo taneční centrum a knihovna. K videozáznamům z dřívějška tu přibyly další materiály - audio záznamy, kolekce odborných časopisů, divadelní programy českých i zahraničních souborů, plakáty, hudebniny, učební materiály, fotografie, divadelní plakáty a osobní archívy Jiřího Kyliána, Markéty Kyliánové a dalších významných osobností.

 V červnu 2017 byl za podpory Kylián Foundation založen Kyliánův nadační fond v Praze, který správu Kyliánova tanečního centra a knihovny převzal a prezentuje jej pod názvem Kyliánův taneční archiv. Sbírky jsou přístupné celoročně laické i odborné veřejnosti.

VÝROČNÍ ZPRÁVY

2019

2018

bottom of page