top of page

vize

Kyliánův nadační fond v Praze vznikl za podpory Kylián Foundation sídlící v Nizozemí jako samostatná česká organizace s mezinárodním působením. Reprezentuje a staví na odkazu světově významného choreografa Jiřího Kyliána, není závislá na státních institucích, finanční prostředky získává od soukromých zdrojů, tyto pak cílí a podporuje jimi vývoj současného tance a spřízněných oborů.

mise

 

Kyliánův nadační fond v Praze motivuje a podílí se na vzniku nových tanečních či s tancem spřízněných projektů; zprostředkovává profesionálům i veřejnosti kontakt a výměnu zkušeností, aby byly využity v praxi; podporuje vzdělání, šíření a rozvoj tance.

  

cíle

 

PODPORA TVORBY – podpora vybraných projektů současného tance, vznik nových tanečních filmů, instalace vizuálů ve veřejném prostoru a hledáme další cesty médií k tanci, pohybu a dynamice v prostoru.

 

ARCHIVACE A DISTRIBUCE – správa a rozvoj Kyliánova tanečního archivu v Praze a zpřístupnění záznamů on-line; archivace a distribuce dostupných materiálů zahrnujících českou a z části světovou taneční scénu.

 

EDUKACE A ROZVOJ – spolupráce s partnery zaměřenými na vzdělávání v tanci a jemu spřízněných oborů; podpora výměny zkušeností mezi studentem, lektorem a mentorem; stipendia a workshopy

bottom of page