top of page

Kyliánův taneční archiv

Kyliánův taneční archiv je veřejně přístupný a zahrnuje jak dokumentaci práce Jiřího Kyliána, tak materiály z celého tanečního světa.

SLEDUJTE HNED choreografie a filmy Jiřího Kylána.

 

V Kyliánově tanečním archivu naleznete:

videa / okolo 3 200 záznamů na DVD a HDD

knihy /  více než 2 750 českých a zahraničních titulů:

dějiny tance a baletu (knihy, učebnice a skripta) / odborná taneční literatura (z oborů taneční věda, obecná a taneční estetika, etnografie, sociologie a další) / taneční techniky a metodiky oborů klasický moderní a lidový tanec / rytmicky pohybová a taneční výchova dětí a mládeže/ popisy a chorologické a notové záznamy tanců / libreta baletů / biografie tvůrců a interpretů v oblasti tance / profilové publikace o souborech a divadlech / knihy fotografií a kreseb

 

časopisy / kolem 80 českých i zahraničních titulů vydávaných v současnosti i minulosti:

Taneční sezóna, Taneční listy, Taneční zóna, Taneční rozhledy, Pam-Pam, Dancing Time, Divadlo, Jeviště, Dance and Dancers, Dance Magazine, Les Saisons de la Danse, About the House, Ballet International, Tanzarchiv, Tanzdrama, Dance Australia, Carnet a mnohé další

informační materiály / programy českých a zahraničních divadel, přehlídek a festivalů / plakáty / divadelní ročenky / soupisy repertoárů

archivní materiály / rukopisy, korespondence, osobní dokumenty, fotografie aj. choreografa Jiřího Kyliána / tanečnice Markéty Kyliánové (Rita-Rita) / choreografa Jana Hartmanna / tanečníka a sběratele Stanislava Buzka včetně části jeho rozsáhlé sbírky / prof. Boženy Brodské / paní Elmarity Divíškové / choreografa a šéfa baletu ND Jiřího Němečka / choreografky a pedagožky Jiřiny Mlíkovské / docentky Evy Kröschlové a choreografky Jarmily Kröschlové a další.

 

Materiály můžete vyhledat a rezervovat si zde

Adresu a kontakt na Kyliánův taneční archiv naleznete zde.

bottom of page